Историјска енциклопедија
Advertisement

Lucije Kornelije Scipion Barbat (lat. Lucius Cornelius Scipio Barbatus, do 280. pre Hrista) je bio rimski konzul 298. pre Hrista. Pobedio je Etrurce u bici kod Volatere 298. pre Hrista. Otac je Lucija Kornelija Scipiona i Gneja Kornelija Scipiona Asine. Scipion Afrikanac je njegov praunuk.

Scipionov sarkofag

Rat sa Etrurcima[]

Rat između Etruraca i Rimljana izbio je pre 298. pre Hrista. Etrurci su pripremali rat sa Rimom.[1] Taj rat je predstavljao kršenje prethodnoga primirja između Etruraca i Rima. Dok su se oni pripremali za rat protiv Rima njih su napali Gali. Etrurci su platili Galima da im postanu saveznici, pa su nameravali da napadnu Rim uz pomoć galskih najamnika.[2] Međutim Gali su uzeli novac i otkazali poslušnost. Tit Manlije Torkvat (konzul 299. pre Hrista) krenuo je sa konzulskom vojskom u rat protiv Etruraca, ali pao je sa konja i preminuo.[3] Marko Valerije Korv je imenovan za sufektnoga konzula.[4] Rimljani su im pustošili polja, ali Etrurci nisu izlazili iz utvrđenja. Za nove konzule za 298. pre Hrista izabrani su Lucije Kornelije Scipion Barbar i Gnej Fulvije Maksim Centumal.[5] Upravo tada Senat je objavio rat Samnitima, na koje su se žalili Lukanci. Gneju Fulviju je poverena komanda u ratu sa Samnitima. Scipion je dobio komandu u ratu u Etruriji.[6]

Bitka kod Volatere 298. pre Hrista[]

Bitka protiv Etruraca kod Volatere trajala je do noći, a obe strane su imale velike gubitke.[7] Preko noći Etrurci su se povukli, ostavili su prazan logor. Nakon te pobede Scipion je krenuo na teritoriju Faliska. Opustošio je čitavu teritoriju, uključujući neka utvrđenja i sela.[8] Etrurci su se bili sklonili u gradove. Početkom 297. pre Hrista Etrurci su tražili mir.

Bitka kod Tiferna 297. pre Hrista[]

Tokom 297. pre Hrista Scipion je bio legat u vojsci od konzula Kvinta Fabija Maksima Rulijana, koji je ratovao protiv Samnita. Dok se rimska vojska kretala Samnijumom Samniti su pripremili zasedu u jednoj dolini kraj Tiferna.[9] Međutim Kvint Fabije Maksim nije dozvolio da ga Samniti iznenade, pa su Samniti sišli u ravnicu. Rimljani nisu na normalan način mogli da pobede, pa su pribegli lukavstvu. Lucije Kornelije Scipion je hastate prve legije povukao iz bitke i tajno ih je odveo okolnim putem na uzvišenja Samnitima iza leđa.[10] Trebalo je da konjički napad usledi kada Scipion sa svojom vojskom zauzme uzvišenja. Međutim konjički napad na Samnite usledio je prerano, pa se napad izjalovio, a Samniti ohrabrili i krenuli u napad. Tokom bitke Scipion je konačno zauzeo uzvišenja iza Samnita.[11] Kvint Fabije Maksim je objavio lažnu vest da je to zapravo vojska drugoga konzula, koja je došla u pomoć.[12] Samniti su se preplašili i dali su se u beg.

Vrhovni sveštenik[]

Tokom 295. pre Hrista bio je propretor kod konzula Kvinta Fabija Maksima Rulijana.[13] Prema jednoj od verzija Gali su tada došli do Kluzija i napali su rimski legor, gde je komandovao Scipion. Mnogobrojniji Gali su tada uništili rimsku legiju.[14] Prema drugoj verziji Umbri su pobedili rimsku jedinicu pod zapovedništvom Lucija Manlija Torkvata, a onda je Scipion sa vojskom iz rimskoga logora pobedio Umbre.[15]

Od 304. pre Hrista bio je vrhovni sveštenik (pontifeks maksimus).[16] Bio je cenzor od 280. pre Hrista do svoje smrti.

Literatura[]

Reference[]

 1. Livije 10.10
 2. Livije 10.10
 3. Livije 10.11
 4. Livije 10.11
 5. Livije 10.11
 6. Livije 10.11
 7. Livije 10.12
 8. Livije 10.12
 9. Livije 10.14
 10. Livije 10.14
 11. Livije 10.12
 12. Livije 10.12
 13. Livije 10.26
 14. Livije 10.26
 15. Livije 10.26
 16. Livije 9.46

Napomena:
Ovaj članak može da se prenese ili preradi samo ako se označi da je prenešen ili prerađen sa Istorijske enciklopedije i da je autor Verlor.
Članak je prebačen na [Srpsku enciklopediju]

Advertisement