Историјска енциклопедија
Advertisement

Мере у антици за дужину, површину и запремину

Римске мере за дужину, површину и запремину[]

назив латински приближан износ однос са другим јединицама
миља mille passus 1,48 километара 1000 двокорака
акт actus 35,5 м 24 двокорака
двокорак passus 1,48 м 5 стопа
лакат(кубит) cubitus 44,4 цм 3/2 стопе
стопа pes 29,57 цм 12 унција
длан palmus 7,39 цм 3 унције
унција uncia 2,46 цм 4/3 прста
прст digitis 1,85 цм
 • 1 миља=8 стадија=1000 двокорака=5000 стопа=1,48 километара
 • 1 стадиј=125 двокорака=625 стопа=185 метара
 • 1 двокорак= 5 стопа=1,48 метара
 • 1 кубит=3/2 стопе=44,4 цм
 • 1 стопа=29,6 цм
 • 1 унција=1/12 стопе=24,6 мм
 • 1 прст=1/16 стопе=18,5 мм
назив латински приближан износ однос са другим јединицама
центурија centuria 50,38 хектара 200 југера
хередиј heredium 0,5038 хектара 2 југера
југер jugerum 0,2519 хектара 12 унција
акт квадрант actus quadratus 0,1259 хектара 6 унција
квадрант quadrans 629,7 м³ 3 унције
унција uncia 209,91 м³
 • 1 центурија=200 југера=50,36 хектара
 • 1 југер=0,2518 хектара
назив латински приближан износ однос са другим јединицама
квадрантал quadrantal 26 литара 3 модиуса
модиус modius 8,7 литара
секстариус modius 0,54 литара 1/16 модиуса
 • 1 модиус=16 секстарија=8,74 литара
 • 1 секстариј=0,546 литара
 • 1 атичка медимна≈ 6 модиуса

Грчке мере за дужину и запремину[]

Наведене су делфске мере, а мере су се разликовале унутар саме Хеладе, тако да је атински стадиј=184,3 м, а олимпијски стадиј=192,28 м.

назив грчки приближан износ однос са другим јединицама
стадиј στάδιον 177,6 м 600 стопа
плетер πλέθρον 29,57 м 100 стопа
акаина ἄκαινα 2,96 м 10 стопа
двокорак διπλοῦν βῆμα 1,498 м 5 стопа
стопа ποῦς 29,6 цм
дактил δάκτυλος 1,85 цм 1/16 стопе
 • 1 стадиј=6 плетера=600 стопа=9600 дактила=177.6 метара
 • 1 плетер=100 стопа=1600 дактила=29.57 метера
 • 1 стопа=16 дактила=0,2957 метара
 • 1 дактил=1,85 центиметара
 • 1 кубит=3/2 стопе=24 дактила=44,36 центиметара


1 атичка медимна =6 хектеја=48 хиника=192 котила=52,176 литара

Литература[]

Advertisement