Историјска енциклопедија
Advertisement

Сервије Тулије

Сервије Тулије (лат. Servius Tullius) је према легенди био шести римски краљ, који је владао од 578. пре Христа до 534. пре Христа. Римски и грчки извори помињу да је био роб и да се оженио за ћерку краља Луција Тарквинија Приска. Реформом институција поставио је темеље римске администрације. Успешно је ратовао против Веја и Етрураца. Провео је бројне административне, војне, политичке и верске реформе. Извео је први успешан попис становништва, који је послужио за основа и за гласање и за обрану. Богатији су имали много већа гласачка права, а у складу с тим и много веће обавезе у рату. Наставио је са изградњом и ширењем града на Квиринал, Виминак и Ескилин. Против њега се заверила његова ћерка Тулија и његов зет Луције Тарквиније Охоли, који га је свргнуо и наредио да се ликвидира.

Постаје краљ[]

Његова мајка је била племенита рода, а заробљена је приликом римске опсаде Корникула и била је роб код жене Луција Тарквинија Приска. Ту је стекла углед учествујући у ритуалима краљевске породице. Њен син Сервије Тулије оженио се краљевом ћерком. Синови краља Анка Марција су хтели да се освете Луцију Тарквинију Приску јер су они након смрти свога оца били лишени трона, а поред тога бојали су се да Тарквиније осигурава трон за свога зета Сервија Тулија. Због тога су организовали атентат на Луција Тарквинија Приска са циљем да спрече да он одреди Сервија Тулија за свога наследника.[1] Нападачи су секиром смртно ранили Тарквинија Приска. Тарквинијева жена Танакил је прибраном и брзом акцијом затворила двор и са балкона прогласила народу да је Тарквиније наредио да сви слушају Сервија Тулија.[2] Неколико дана прикривала се Тарквинијева смрт, а за то време Сервије Тулије је учврстио свој положај, Кад су објавили Тарквинијеву смрт Сервије је добио одобрење Сената да постане краљ.[3] Био је први краљ који је то постао без одобрења народа.

Рат са Вејима и Етрурцима[]

Сервије Тулије је подузео одређене мере да спречи да се деца Луција Тарквинија Приска окрену против њега. Удао је своје две ћерке за два млађа Тарквинија Луција Тарквинија Охолога и Аруна Тарквинија.[4] Подузео је рат против Веја и Етрураца.[5] Из тога рата вратио се као победник.

Цензус[]

Пошто је становништво Рима порасло због освајања Сервије је одлучио да укине куријатску скупштину и да је замени центуријатском скупштином као главним законодавним телом. За то је било потребно да спроведе цензус ( попис становништва), да би се утврдила гласачка права. Окупио је народ по трибама на Марсовим пољима[6] и свако би навео име, адресу, чланове фамилије и имовину. Земља, богатство и способност за војну службу представљали су базу за класификацију људи. Укупно је Рим у то доба имао 80.000 људи способмих да носе оружје.[7] Сервије Тулије је био први цензор, Сервије је за сенаторе захтевао минимум од 800.000 сестерција и 400.000 сестерција за витезове.

Центуријатска скупштина[]

Основао је центуријатску скупштину са организацијом сличном римској војсци.[8] Римска војска је била подељена на центурије. Ипак док су центурије у римској војсци имале око 100 војника дотле центурије у центуријској скупштини су биле различитога броја. Било је укупно 193 центурије и биле су подељене на разне групе по имовинском стању[9]

Тулија вози кочије преко тела свога оца Сервија Тулија, Жан Барден 1765.

 • Најбогатији су били витезови -коњаници и чинили су 18 центурија[10]
 1. класа са имовином већом од 100.000 сестерција чинила је 80 центурија[11]
 2. класа са имовином од 75.000-100.000 сестерција чинила је 20 центурија
 3. класа са имовином од 50.000-75.000 сестерција чинила је 20 центурија
 4. класаса имовином од 25.000-50.000 сестерција чинила је 20 центурија
 5. класа са имовином преко 11.000 сестерција чинила је 30 центурија
 • са имовином испод 11.000 сестерција били су пролетери и чинили су 1 центурију[12]
 • још 4 центурије

Приликом гласања довољно је било да се витезови и прва класа сложе и гласање би се већ прекидало. Тај систем је преферирао богатије слојеве друштва. Ниже рангиране центурије су ретко и излазиле на гласање, јер одлуку би донеле већ оне најбогатије.

Грађевине[]

Сервије Тулије је заслужан за померање граница Рима. Све више становништва требало је додатнога простора. Један део зида који окружује Рим приписује се Сервију Тулију као Сервијев зид, а повезује седам римских брежуљака. Сервију се приписује оснивање Дијанинога храма на Авентину. Традиционално Авентин се повезује са Алба Лонгом, са Ремом и са Сабињанима, које је Ромул ту настанио. Анко Марције је ту населио Латине након што их је победио. Сервије Тулије је завршио Јупитеров храм на Капитолу.

Смрт[]

Две ћерке Сервија Тулија биле су удане за два млађа Тарквинија, тј. Луција Тарквинија Охолога и Аруна Тарквинија.[13] Луције Тарквиније Охоли и жена његовога брата Аруна планирали су да се домогну круне.[14] Нису били задовољни што Арун Тарквиније не показује такву тежњу. Убили су Аруна. Након тога њих двоје су се оженили. Сервије Тулије је због својих реформи губио подршку Сената. Луције Тарквиније Охоли је то искористио и кренуо је са наоружаним људима до Сената, сазвао је Сенат и прогласио се краљем.[15] Када је Сервије Тулије улазио у Сенат да се реши узурпатора Тарквиније Охоли га је бацио низ степенице.[16] Сервије Тулије је покушао да бежи, али на улици су га убиле присташе Тарквинија Охолога.[17]

Литература[]

Референце[]

 1. Ливије 1.40
 2. Ливије 1.41
 3. Ливије 1.41
 4. Ливије 1.42
 5. Ливије 1.42
 6. Ливије 1.44
 7. Ливије 1.44
 8. Ливије 1.43
 9. Ливије 1.43
 10. Ливије 1.43
 11. Ливије 1.43
 12. Ливије 1.43
 13. Ливије 1.42
 14. Ливије 1.47
 15. Ливије 1.48
 16. Ливије 1.48
 17. Ливије 1.48

Напомена:
Овај чланак може да се пренесе или преради само ако се означи да је пренешен или прерађен са Историјске енциклопедије и да је аутор Верлор.
Чланак је пребачен на [Српску енциклопедију]

Advertisement