Историјска енциклопедија
Advertisement

Ареус из доба Октавијана Августа

Мере за тежину у антици биле су блиско повезане са новцем, јер је новац углавном био од сребра и тежина сребра одређивала је вредност новца. У античко време злато је било око 12 пута скупље од сребра, а у данашње време однос је од око 50 до 100 пута. Због тога је сребро у античко време било много драгоценије него данас ако се пореди са златом.

Утези и новац у Риму[]

 • 1 римски таланат=100 либри
 • 1 либра=12 унци=327,45 грама (или 323 грама)
 • 1 унца=27,29 грама

Од 211. пре Христа до 157/156 пре Христа:

 • 1 денариус=1/72 либре сребра
 • 1 денариус=4 сестерција=10 аса=4,55 грама сребра
 • 1 сестерциј=2,5 аса

Од 157/156 пре Христа до око 130. пре Христа:

 • 1 денариус=1/84 либре сребра
 • 1 денариус=4 сестерција=10 аса=3,85 грама сребра
 • 1 сестерциј=2,5 аса

После 130. пре Христа до Августа:

 • 1 денариус=1/84 либре сребра
 • 1 денариус=4 сестерција=16 аса=3,85 грама сребра
 • 1 сестерциј=4 аса

Август:

ареус денариус сестерциј ас грама сребра грама злата
1 ареус 25 денариуса 100 сестерција 400 аса 7,72 грама злата
1 денариус 4 сестерција 16 аса 3,80 гр сребра
1 сестерциј 4 аса 0,95 гр сребра
 • 1 драхма=1 денариус у источном делу царства
 • 1 тетрадрахма ( у Александрији)=1 денариус

Утези и новац у Грчкој[]

По Солоновом систему

 • 1 таланат=60 мина=6000 драхми=27,47 килограма
 • 1 мина=100 драхми=457,8 грама
 • 1 драхма тежине=4,578 грама

За новац

 • 1 таланат=60 мина=6000 драхми =36.000 обола=25,86 килограма сребра
 • 1 мина=100 драхми =600 обола=431 грама сребра
 • 1 драхма=6 обола=4,31 грам сребра
 • 1 обол=0,72 грама сребра

Омери различитих мера[]

 • 1 либра=3/4 мине
 • 1 римски таланат=1.25 таланата

Омер злата и сребра

 • У доба Авуста 1:11,9,
 • у доба Нерона 1:11,4,
 • у доба Диоклецијана 1:12

Литература[]

Advertisement