Историјска енциклопедија
Advertisement

Areus iz doba Oktavijana Avgusta

Mere za težinu u antici bile su blisko povezane sa novcem, jer je novac uglavnom bio od srebra i težina srebra određivala je vrednost novca. U antičko vreme zlato je bilo oko 12 puta skuplje od srebra, a u današnje vreme odnos je od oko 50 do 100 puta. Zbog toga je srebro u antičko vreme bilo mnogo dragocenije nego danas ako se poredi sa zlatom.

Utezi i novac u Rimu[]

 • 1 rimski talanat=100 libri
 • 1 libra=12 unci=327,45 grama (ili 323 grama)
 • 1 unca=27,29 grama

Od 211. pre Hrista do 157/156 pre Hrista:

 • 1 denarius=1/72 libre srebra
 • 1 denarius=4 sestercija=10 asa=4,55 grama srebra
 • 1 sestercij=2,5 asa

Od 157/156 pre Hrista do oko 130. pre Hrista:

 • 1 denarius=1/84 libre srebra
 • 1 denarius=4 sestercija=10 asa=3,85 grama srebra
 • 1 sestercij=2,5 asa

Posle 130. pre Hrista do Avgusta:

 • 1 denarius=1/84 libre srebra
 • 1 denarius=4 sestercija=16 asa=3,85 grama srebra
 • 1 sestercij=4 asa

Avgust:

areus denarius sestercij as grama srebra grama zlata
1 areus 25 denariusa 100 sestercija 400 asa 7,72 grama zlata
1 denarius 4 sestercija 16 asa 3,80 gr srebra
1 sestercij 4 asa 0,95 gr srebra
 • 1 drahma=1 denarius u istočnom delu carstva
 • 1 tetradrahma ( u Aleksandriji)=1 denarius

Utezi i novac u Grčkoj[]

Po Solonovom sistemu

 • 1 talanat=60 mina=6000 drahmi=27,47 kilograma
 • 1 mina=100 drahmi=457,8 grama
 • 1 drahma težine=4,578 grama

Za novac

 • 1 talanat=60 mina=6000 drahmi =36.000 obola=25,86 kilograma srebra
 • 1 mina=100 drahmi =600 obola=431 grama srebra
 • 1 drahma=6 obola=4,31 gram srebra
 • 1 obol=0,72 grama srebra

Omeri različitih mera[]

 • 1 libra=3/4 mine
 • 1 rimski talanat=1.25 talanata

Omer zlata i srebra

 • U doba Avusta 1:11,9,
 • u doba Nerona 1:11,4,
 • u doba Dioklecijana 1:12

Literatura[]

Advertisement